Psy starnú rýchlejšie ako my ľudia, preto by mali svojho veterinárneho lekára navštevovať častejšie ako my toho svojho. Ľudia prirovnávajú jeden rok života psa k 7 ľudským rokom, pravdou však je, že jeden psí rok sa môže rovnať 4-15 rokom života človeka. Majitelia chcú, aby ich domáci miláčikovia žili čo najdlhší, najzdravší a najšťastnejší život. Tým, že zvieratá nevedia povedať ako sa cítia, často krát neukazujú žiadne známky ochorenia, je len na samotných majiteľoch, aby sa zúčastňovali na preventívnych vyšetreniach so svojim psom, aby sa problém odhalil včas.

Počas vyšetrenia s Vami Váš veterinárny lekár vedie diskusiu, v ktorej by ste mu mali spomenúť všetky zmeny, ktoré ste postrehli a odpovedať pravdivo. Vaše odpovede ho navedú na čo sa ma sústrediť a aké ďalšie vyšetrenia má zvoliť.

Aj navonok zdravo vyzerajúci pes by mal preventívne vyšetrenie absolvovať aspoň raz ročne, ideálne 2x. Čím je starší, poprípade ak má nejaké zdravotné problémy, frekvencia návštev Vášho veterinárneho lekára by mala byť vyššia. Klinickým vyšetrením sa môžu odhaliť problémy so srdcom (šelest, arytmia), kožné nádory, nádory v brušnej dutine, kožné problémy (bakteriálne, plesne, kvasinky), ektoparazity, taktiež systémové alebo hormonálne ochorenia.

Preventívne vyšetrenie ústnej dutiny, by malo byť súčasťou každej klinickej prehliadky. Baktérie, ktoré sa zúčastňujú na vzniku periodontálnych ochorení (ochorenia zubov, ďasien), neostávajú len v ústnej dutine, ale krvným obehom sa dostávajú do celého tela a môžu spôsobovať ochorenia srdce, pečene či obličiek. Predísť problémom sa dá pravidelnou starostlivosťou o chrup, profesionálnym odstránením zubného plaku a kameňa. U niektorých psov je potrebné čistenie zubov každý rok, niektoré psy to nemusia absolvovať ani raz za život.

Medzi dôležité preventívne vyšetrenia patrí aj vyšetrenie moču. Moč vyšetrujeme špeciálnymi diagnostickými papierikmi, z ktorých môžeme zistiť:

 • pH: normálne pH moču psa sa pohybuje medzi 6,5 až 7. Ak sa pH pohybuje mimo tohto rozmedzia, môže dôjsť k rozmnoženiu baktérií.
 • bielkoviny: prítomnosť bielkovín môže naznačovať ochorenia obličiek, ochorenie dolných močových ciest, ochorenia pohlavných orgánov.
 • glukóza: glukóza v moči môže byť v dôsledku rôznych ochorení (hormonálne ochorenia, cukrovka, ochorenia pečene, lieky,…)
 • ketóny: v moči by sa ketóny nemali vyskytovať, ich prítomnosť značí, že zviera spotrebúva svoje tukové zásoby namiesto glukózy, napr. u zvierat ktoré odmietajú prijímať potravu, alebo trpiace cukrovkou.
 • urobilinogén: je produkt rozpadu hemoglobínu (krvného farbiva), zvýšené množstvo sa nachádza napr. pri hemolytickej anémii alebo žlčových kameňoch.
 • bilirubín: zvýšené množstvo pri ochoreniach pečene (napr. žltačka)
 • krv: prítomnosť krvi môže byť pri rakovine, zápaloch močových ciest, ochoreniach obličiek.

Moč vyšetrujeme aj na špecifickú hmotnosť, nižšia špecifická hmotnosť naznačuje napr. problémy s obličkami, podávanie diuretík, diabetes insipidus, nadmerný príjem vody. Vyššia špecifická hmotnosť je napríklad pri dehydratácii, diabetes mellitus.

Pri vyšetrení moču sa vyšetruje aj sediment, ktorý získame scentrifugovaním moču a následným vyšetrením pod mikroskopom. V sedimente môžeme nájsť biele krvinky (znak zápalu), červené krvinky (rakovina močových ciest, trauma, prítomnosť močových kryštálov, zápal), baktérie, epitelové bunky z močových ciest, močové kryštály (objavujú sa väčšinou ak je pH mimo normálneho rozmedzia).

Jedným z najdôležitejších preventívnych vyšetrení je vyšetrenie krvi. Ochorenie sa nie vždy prejavuje aj viditeľnými klinickými príznakmi. Vyšetrenie krvi nám pomôže ochorenie odhaliť včas, čo znamená vyššiu úspešnosť liečby a zníženie nákladov na liečbu.

Pri akútnych stavoch je vyšetrenie krvi pre veterinárneho lekára nevyhnutné, aby vedel čo najskôr zareagovať na daný problém a nasadiť úspešnú liečbu.

Hlavne u starších pacientov je odporúčané vyšetrenie krvi pred každou narkózu/anestéziou, vyhneme sa tak možným komplikáciám, o ktorých pri klinickom vyšetrení nemusíme vedieť. Teda ak má Vaše zviera podstúpiť operáciu, čistenie zubov alebo iný zákrok, ktorý si vyžaduje anestéziu, mali by ste nechať urobiť pred anestéziou aj vyšetrenie krvi. Veterinárny lekári chcú zabezpečiť, aby bola anestézia čo najbezpečnejšia, z vyšetrenia krvi tak zistia, či sú potrebné zmeny v anestetickom protokole, poprípade či je potrebné anestéziu odložiť kvôli nejakému problému (zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, ochorenie obličiek). Vyšetrenie krvi pred anestéziou sa zvykne robiť tesne pred zákrokom, aby boli výsledky čo najdôveryhodnejšie.

Preventívne vyšetrenie krvi by malo byť u zvierat do veku 5 rokov každoročne, u zvierat starších (seniorov, geriatrických pacientov) každý pol rok.

Vyšetrenie krvi rozdeľujeme na hematologické vyšetrenie a biochemické vyšetrenie.

1. HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIE: Toto vyšetrenie dáva Vášmu veterinárnemu lekárovi obraz o hydratácii, anémii, infekciách, zrážanlivosti, o stave imunitného systému. Tento test je dôležitý hlavne pri zvieratách trpiacich horúčkami, hnačkami, zvracaním, so slabosťou, stratou apetítu, bledými sliznicami.

 • červená krvná rada: zisťujeme množstvo červených krviniek (anémia, krvácanie), hemoglobín (červené krvné farbivo, ktoré slúži na prenos kyslíka), hematokrit (podiel tuhých a kvapalných časti krvi – odhalí dehydratáciu, anémiu).
 • biela krvná rada: odhaľuje stav imunitného systému. Vyššie alebo nižšie hodnoty môžu indikovať chorobu, zápal, infekciu. Neutrofily majú zvýšené hodnoty pri bakteriálnych infekciách. Lymfocyty zvýšené pri leukémii, lymfómoch, znížené počty pri akútnych vírusových infekciách. Monocyty majú vyššie počty pri chronických zápaloch, autoimunitných ochoreniach. Eozinofily sú zvýšené pri alergických reakciách alebo pri parazitózach.
 • krvné doštičky: podávajú informáciu o zrážanlivosti krvi

2. BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIE: Toto vyšetrenie poskytuje obraz funkčnosti vnútorných orgánov, elektrolytoch, hormónoch atď. Dôležité hlavne u starších zvierat, zvierat trpiacich hnačkou, zvracaním, pri zvieratách ktoré dlhodobo berú nejaké lieky, a pred podstúpením anestézie.

Základné vyšetrované parametre:

 • Glukóza: je krvný cukor, vyššie hodnoty naznačujú cukrovku, nižšie hodnoty po kolapse, záchvate, či pri kóme.
 • UREA: močovina, indikuje funkčnosť obličiek. Zvýšená hodnota sa nazýva azotémia, môže byť spôsobená poruchou obličiek, pečene, srdca, obštrukciou močovej trubice, šokom, dehydratáciou.
 • CREA: kreatinín, odhaľuje funkčnosť obličiek. Tento parameter nám pochádza odlíšiť zvýšenie močoviny spôsobenej poruchou obličiek alebo v dôsledku inej príčiny.
 • celkové proteíny: stupeň výživy na bunkovej úrovni.
 • ALT: indikátor poškodenia pečene
 • ALKP: zvýšenie poukazuje na poškodenie pečene, Cushingovu chorobu, rast pri mladých zvieratách

Okrem základných parametrov, však vieme pri podozrení dovyšetrovať aj niektorý z nasledovných parametrov:

 • Sodík: elektrolyt, ktorý sa stráca pri hnačkách či pri zvracaní, ochoreniach obličiek, Addisonovej chorobe
 • Draslík: elektrolyt, ktorý sa stráca pri hnačke, zvracaní, nadmernom močení. Zvýšené hodnoty pri zlyhaní obličiek, Addisonovej chorobe, dehydratácii, obštrukcii močovej trubice. Vysoké hodnoty môžu viesť k zlyhaniu srdca.
 • Chlór: elektrolyt, ktorý sa stráca pri zvracaní, Addisonovej chorobe
 • Vápnik: zmeny v hodnotách môžu naznačovať rôzne ochorenia napr. nádor, hyperparatyroidizmus, ochorenie obličiek.
 • Fosfor: zvýšenie súvisí s ochorením obličiek, hypertyroidizmom a poruchami krvácania.
 • Amyláza: zvýšenie hodnoty pri pankreatitíde alebo ochorení obličiek.
 • Lipáza: zvýšenie pri pankreatitíde.
 • Albumín: sérová bielkovina, odhaľuje stupeň hydratácie, krvácaniny, ochorenia čriev, obličiek alebo pečene.
 • Globulín: krvná bielkovina, zvýšenie hodnôt pri chronických zápaloch, pri niektorých druhoch rakoviny.
 • GGT: zvýšenie pri poškodení pečene
 • AST: zvýšenie pri ochorení pečene, srdca, poškodení svalov
 • CK: kreatinín-kináza, zvýšenie pri poškodení svalov
 • LDH: laktát-dehydrogeáza, zvýšenie pri ochorení svalov, pečene, srdca
 • Cholesterol: používa sa pri diagnostike hypotyroidizmus, ochoreniach pečene, Cushingovej choroby, cukrovky
 • Kortizol: hormón, ktorý sa používa pri diagnostikovaní Cushingovej choroby a Addisonovej choroby
 • Tyroxín: hormón štítnej žľazy, znížené hodnoty signalizujú hypotyroidizmus u psov, zvýšené hodnoty hypertyroidizmus u mačiek
 • SDMA: špeciálny parameter, ktorý odhalí funkčnosti obličiek, k zvýšeniu tohto parametra dochádza skôr ako u ostatných parametrov špecifických pre obličky.
 • CPSE: psia špecifická prostatická esteráza, na skoré odhalenie hyperplázie prostaty.

Medzi ďalšie preventívne vyšetrenia patrí ultrasonografické vyšetrenie brušnej dutiny (močové kamene, močový piesok, nádory, zmeny štruktúry tkanív, …) RTG vyšetrenie (hrudník, chrbtica, zuby – močové kamene, nádory, metastázy v pľúcach, zmeny v tvare, veľkosti a umiestnení srdca, zmeny na kostiach), koprologické vyšetrenie.

 

Preventívnymi vyšetreniami dokáže Váš veterinárny lekár zachytiť ochorenie Vášho domáceho miláčika včas, kedy terapia nie je až tak finančne náročná a vyliečenie bez celoživotných následkov je možné. Na druhej strane ak sa na ochorenie príde až keď má zviera zjavné klinické príznaky, ak je terapia možným riešením. tak je zdĺhavá, finančne náročná a nejasným výsledkom či dané zviera prežije.

Prevenciou dokážete predĺžiť a následne aj zlepšiť kvalitu život Vášho miláčika!

MVDr. Katarína Hanáková