Na našom pracovisku poskytujeme aj možnosť hospitalizovať vaše zviera. Možnosť krátkodobej alebo dlhodobej hospitalizácie je tu pre tých, ktorých zvieratá potrebujú viacnásobné ošetrenie počas dňa (poldenná hospitalizácia), poprípade aj v priebehu noci (celodenná hospitalizácia), kedy majitelia sú pracovne vyťažení a nedokážu poskytnúť dostatočnú starostlivosť zvieraťu alebo je potrebná infúzna terapia pri ťažkých stavoch. Hospitalizácia sa podobá tej ľudskej s tým rozdielom, že u nás je každé zviera osobitne v samostatnom hospitalizačnom boxe, kde je pravidelne kontrolované, ošetrované a vediemu  mu hospitalizačný protokol, v ktorom sú podrobné informácie o podaných liekoch,fyziologických potrebách, či zdravotnom stave celkovo.

Každá hospitalizácia je pre zviera stresujúca, preto sa snažíme o čo najefektívnejšie postupy pri liečbe, aby sa ďalej mohli v kľude a bezpečnom pohodlí domova zregenerovať.