Babezióza je ochorenie prenášané kliešťami. Toto ochorenie spôsobujú protozoárne parazity druhu Babesia, ktoré ničia červené krvinky a tým spôsobujú anémiu.

Aké sú klinické príznaky?

Psy postihnuté touto chorobou môžu prejavovať rôzne príznaky, od náhleho kolapsu spôsobeného systémovým šokom, cez hemolytickú krízu (kedy telo vyhľadá a ničí vlastné červené krvinky – hemolýza) až po pomaly progredujúcu infekciu bez zjavných klinických príznakov.

Majitelia so psami prichádzajú väčšinou ku veterinárnym lekárom s akútnou, vážnou formou babeziózy, ktorá je charakterizovaná abnormálne tmavým močom (vzhľad coca-cola), horúčkou, slabosťou, bledými sliznicami, apatiou, zväčšenými lymfatickými uzlinami. Krvnými testami sa odhalí anémia, trombocytopénia (nízke počty krvných doštičiek), hypoalbuminémia (nízka koncentrácia albumínu – krvnej bielkoviny) a vyšetrením moču zas bilirubinúria (produkt rozpadu červených krviniek).

Ako je babezióza diagnostikovaná?

Babezióza je najčastejšie diagnostikovaná z krvného náteru, ďalšími možnosťami sú testy na prítomnosť protilátok a PCR testy.

Liečba

Na liečbu babeziózy sa používa liek s účinnou látkou Imidocarb dipropionát, v kombinácii so širokospektrálnymi antibiotikami, podpornou liečbou vo forme infúzií. V ťažkých prípadoch anémie je potrebná aj transfúzia krvi.

Prognóza závisí od toho ktoré orgánové systémy sú už zasiahnuté v čase diagnostiky. Majiteľ musí byť oboznámený s tým, že ak pes prežije, môže ostať subklinicky infekčný, s možnosťou opätovnej reinfekcie. Takýto pes nemôže byť nikdy použitý ako darca krvi.

Prevenciou proti tomuto ochoreniu je používanie účinných antiparazitárnych prípravkov, kontrola Vášho psíka po pobyte v prírode a čo najrýchlejšie odstránenie prisatého kliešťa.

 

MVDr. Katarína Hanáková