Kliešte, komáre a ďalší bodavý hmyz obťažujú v letných mesiacoch okrem ľudí aj zvieratá. Prisatím či bodnutím spôsobujú svrbenie, bolesť, ale aj riziko prenosu určitých ochorení. Každý jedinec je vystavený riziku nakazenia v oblastiach, kde sa vyskytujú kliešte, komáre či iný bodavý hmyz.

Choroby, ktorými sa môžu nakaziť psi v strednej Európe :

  • LYMSKÁ BORELIÓZA
  • ANAPLAZMÓZA
  • EHRLICHIÓZA
  • DIROFILARIÓZA

LYMSKÁ BORELIÓZA je najčastejším prenášaným ochorením v našich podmienkach. U psov je pravdepodobnosť nakazenia boreliózou o 50% vyššia ako u ľudí.

Prejavy : horúčka, zápaly kĺbov, bolestivosť svalov, zväčšenie lymfatických uzlín, nechutenstvo, letargia.

Pri tejto nákaze veľmi dôležitá včasná diagnostika. Chronické štádia sú ťažko liečiteľné a navyše postihnutí jedinci sú šíriteľmi ochorenia. Diagnostikuje sa z krvi, ktorú je možné vyšetriť tzv. „rýchlym´´ testom u vetrinárneho lekára alebo v špecializovanom laboratóriu. V rannej fáze je ochorenie liečiteľné antibiotikami.

Prevencia: každoročná vakcinácia zdravého psa.Či nie je pes infikovaný je možné preukázať ,,rýchlym´´ testom u Vášho veterinárneho lekára.

Progresia pri neliečení ochorenia: poškodenie kĺbov, fatálne ochorenie obličiek (vzácne).

ANAPLAZMÓZA je novo šíriace sa ochorenie. V mnohých oblastiach je výskyt anaplazmózy psov výrazne vyšší ako výskyt boreliózy. Jej prenášačom je tiež kliešť.

Prejavy: akútna horúčka, únava, nechutenstvo a krívanie.

Liečba a diagnostika sú zhodné s boreliózou.

Prevencia: vakcinácia nie je možná, takže len aplikácia prípravkov proti vonkajším parazitom

Progresia pri neliečení ochorenia: nízky počet krvných doštičiek (trombocyty) a bielych krviniek, chronická bolesť kĺbov, nervové príznaky (vzácne).

EHRLICHIÓZA je bakteriálne ochorenie prenášané kliešťami. K nákaze môže dôjsť v južnejších častiach Európy, takže pes sa môže nakaziť pri vycestovaní do tejto oblasti.

Prejavy: nechutenstvo, apatia, horúčka, krvácanie z nosa, bledé sliznice.

Liečba a diagnostika je podobná ako u boreliózy a anaplazmózy.

Prevencia: vakcinácia nie je možná, aplikácia prípravkov proti kliešťom.

Progresia pre neliečení tohto ochorenia: trvalá slepota, autoimúnne ochorenie, poruchy zrážanlivosti, úhyn.

DIROFILARIÓZA je ochorenie prenášané komármi. Táto infekcia sa vyskytovala najmä v teplejších oblastiach, no v súčasnosti sa rozšírila aj u nás. Spôsobujú ju parazity – hlísty, ktoré napádajú srdce/cievy alebo podkožie.

Prejavy: mierny, pretrvávajúci kašeľ, odmietanie pohybu, apatia, nechutenstvo, chudnutie.

Diagnostika sa robí z krvi podobne ako ostatné ochorenia, rychlými testami alebo v špecializovanom laboratóriu. Liečba je nákladná, ale v rannom štádiu veľmi účinná.

Prevencia: prípravky vo forme spot-on alebo tabletky.

Progresia pri neliečení tohto ochorenia : zlyhanie srdca, ochorenie pľúc a náhly úhyn.

AKO MOŽNO TIETO CHOROBY DIAGNOSTIKOVAŤ?

Diagnostika môže byť ťažká, pretože príznaky nemusia byť zjavné. Existuje však „rýchly test“, ktorý odhalí, či bol pes vystavený infekcii. Výsledok je k dispozícii za niekoľko minút. Ak je test pozitívny, môžu sa vykonať dodatočné vyšetrenia zisťujúce rozsah infekcie a ďalšie súviciace ukazovatele.

AKO TÝMTO CHOROBÁM PREDCHÁDZAŤ?

Nevyhnutná je dobrá ochrana pred kliešťami, komármi a ostatným vonkajším parazitom

proti lymskej borelióze je možnosť vakcinácie psov

pri nájdení prisatého kliešťa na psovi ho treba čo najskôr odstrániť a miesto vydenzifikovať

MÔŽE SA ČLOVEK NAKAZIŤ OD PSA?

Tieto choroby sa zo psa na človeka neprenášajú priamo. Ak sa však vo vašej oblasti vyskujutú kliešte, ste rovnako ohrození ako váš pes. Riziko nakazenia minimalizujete pravidelným prezeraním psa aj celej rodiny aj niekoľkokrát denne pokiaľ ste sa pohybovali po trávnatých porastoch a lesoch.

Otestovať si svojho psa môžete aj v našej ambulancii. Zistite či prišiel Váš pes s týmito chorobami do kontaktu. Výsledok sa dozviete za niekoľko minút.

ZÍSKAJTE ISTOTU.

 

MVDr.Katarína Hanáková