Vo všeobecnosti sa používa termín hypertermia (prehriatie), ak telesná teplota zvieraťa prekročí nad 39,5. Veľmi závažné následky má telesná teplota nad 41. Kedy dochádza k postupnému zlyhávaniu orgánov a hrozí smrť zvieraťa.

V lete je častou príčinou prehriatia práva nevhodné správania majiteľov – ponechania psa v aute s nedostatočným vetraním (i keď len na chvíľu), ponechanie psa v koterci alebo na dvore bez možnosti skrytia sa v tieni alebo bez vody, nadmerná aktivita zvieraťa (prechádzka, beh, tréning,…)

Existujú však plemená u ktorých je toto prehriatie častejšie/rizikovejšie, už pri nižšej teplote a to z dôvodu anatomického – zle/nedostatočne vyvinuté dýchacie cesty.  Sú to plemená označované ako brachycefalické (buldog, mops, bostonský teriér, boxer,…)

Vysoké teploty taktiež horšie znášajú staršie zvieratá alebo zvieratá so zdravotným i problémami (obezita, kardiologické, dýchacie…)

Ak svojmu psíkovi dávate náhubok, majte na pamäti že tieto zvieratá sa vedia prehriať rýchlejšie (kvôli nemožnosti sa dostatočne ochladzovať, psy sa nepotia ako my ľudia, ale ochladzujú sa len dýchaním), preto VŽDY zvoľte náhubok v ktorom vie pes úplne otvoriť papuľu.

Ak sa Vám Váš miláčik nezdá – má veľmi rýchle dýchanie, suché a lepkavé tmavo červené až bordové sliznice, je apatický, dezorientovaný, nevníma Vás, môže mať záchvaty, kŕče alebo zvracanie – je potrebné čo najskôr vyhľadať veterinárnu pomoc. Ak návšteva veterinára nie je možná, je potrebné zviera čo najskôr schladiť – na brucho a do slabín poukladať chladiace navlhčené uteráky, ktoré je potrebné často meniť. Nikdy zviera celé neoblievajte studenou až ľadovou vodou – cievy v koži sa stiahnu a tým sa zhorší možnosť ochladzovania sa. Zviera celé neprikrývajte s mokrými ani navlhčenými uterákmi (chladenie je len chvíľkové, následne sa zviera začne prehrievať pod uterákom ešte viac). Zabezpečte v okolí dostatočné vetranie, ak ste von psa dajte do tieňa , nechajte ho piť vodu podľa jeho potrieb – nikdy ho nenúťte piť.

Prognóza prežitia prehriateho zvieraťa závisí od rôznych aspektov – ako dlho bolo zviera prehriate a ako vysoko dokázala telesná teplota vystúpiť, aký zdravotný stav malo zviera pred prehriatím. Pri príliš vysokej teplote alebo dlhému pôsobeniu tejto teploty, môže dôjsť k poškodeniu vnútorných orgánov nezlučiteľných so životom, môže dôjsť k trvalému poškodeniu niektorého orgánu, zviera však môže uhynúť aj na následky prehriatia o pár dní či týždňov po tom.

Preto, v týchto horúcich dňoch, dávajte pozor na svojich miláčikov!

 

MVDr. Katarína Hanáková