Vakcinácia

Králik je tretím najobľúbenejším miláčikom rodiny hneď po psovi a mačke. Málokto však vie, že tak ako psíky a mačičky, aj králiky treba chrániť pred rôznymi ochoreniami a parazitmi. Mali by sa takisto pravidelne vakcinovať a odčervovať. Na Slovensku sa čím ďalej, tým viac stretávame s výskytom myxomatózy a moru králikov.

Vakcinačná schéma králikov:
Vakcinácia králikov proti moru a myxomatóze sa môže začať už v 6. týždni veku podľa nákazovej situácie v okolí a následná revakcinácia každých 6 mesiacov. Vo vlastnom záujme a hlavne v záujme zdravia Vášho králika dodržujte uvedené intervaly. Neadekvátne vakcinované zviera nie je dostatočne chránené!

Mor králikov (hemoragická choroba králikov)
Mor je vysokoinfekčné, vírusové ochorenie spôsobené kalicivírusom. Je prenosný priamym kontaktom králikov, kontaminovaným krmivom alebo predmetmi, kobercami, oblečením či podstielkou a má veľmi krátku inkubačnú dobu: 1-2 dni. Keďže ochorenie prebieha rýchlo, príznaky pri perakútnom priebehu nemusíme ani pozorovať. V prípade ak sa vyskytnú, pozorujeme horúčku, depresiu, letargiu, sťažené dýchanie, cyanózu, prípadne hnačku, v poslednom štádiu aj epistaxis- krvácanie z nosa, kŕče a následne smrť s hemorágiami- krvácaninami v podkoží aj na vnútorných orgánoch. Niektoré jedince môžu vyzdravieť, ale ostávajú doživotne nositeľmi tohto vírusu, a tým aj nebezpečnými pre ostatných jedincov v chove. Terapia je väčšinou neúspešná, dôležitá je prevencia- vakcinácia, dezinfekcia chovných priestorov a izolácia jedinca.
Myxomatóza králikov
Myxomatóza je známe ochorenie už niekoľko desiatok rokov a v poslednej dobe mení svoje formy, spôsobuje veľké straty v chovoch. Má sezónny výskyt, rezervoárom sú divožijúce králiky a prenos sa uskutočňuje priamym kontaktom medzi zvieratami, ale aj hmyzom( blchy, komáre, muchy), či kliešťami. Ochorenie sa prejavuje po 1-2 dňoch horúčkou, opuchom viečok, apatiou, nechutenstvom, kožnými uzlíkmi na hlave a v okolí konečníka, zježenou srsťou a apatiou. Jedinou možnosťou ochrany králikov je včasná vakcinácia.

Pasteurelóza králikov
Pasteurelóza je infekčné ochorenie prejavujúce sa postihnutím dýchacích ciest, pri rozšírení infekcie z ústnej dutiny tzv. Eustachovou trubicou do stredného ucha aj poruchami nervového systému- tortikolis- vytáčanie hlavy na bok, nystagmus- neprirodzené kmitanie očí, či ataxiu. Toto ochorenie sa môže prejaviť aj abscesmi, horúčkou, infekciou genitálií či smrťou. Prenáša sa rovnako ako predchádzajúce ochorenia a môže byť vyvolaná aj v dôsledku stresu ( transport, oslabená imunita iným ochorením, nedostatočne vybilancovaná kŕmna dávka a krmivo či po terapii kortikosteroidmi). Terapia pri tomto ochorení nie je 100%, používajú sa vhodne vybrané antibiotiká, doplnok vitamínov, vylúčenie stresu a sanácia- dezinfekcia prostredia. Ďalšou variantou je vakcinácia.

Odčervovanie

Pravidelné odčervovanie je ďalším dôležitým krokom pre zachovanie zdravia vášho králika a predchádzania možných komplikácií spôsobených parazitmi. Robí sa 2-3x ročne.
Kokcidióza králikov
Kokcidióza je parazitárne ochorenie králikov spôsobujúce hlavne u mladých jedincov črevné problémy- poruchy trávenia, hnačky, vychudnutosť. Ochorenie sa prenáša pomocou krmiva alebo vody, premnoženiu kokcídií napomáha aj mokrá podstielka. Hnačky sa môžu striedať aj so zápchami.
Encefalitozoon cuniculi
Je to tzv. mikrosporídium- intracelulárny parazit králikov produkujúci spóry. Postihuje mozog a obličky, v moči je vylučovaný aj tri mesiace po infekcii. I napriek postihnutiu obličiek nespôsobuje ich zlyhanie, ale je možné pozorovať nervové príznaky ochorenia- torticollis (vytočenie hlavy na bok), neistý pohyb, strata hmotnosti a slabosť panvových končatín, postihnutie centrálneho nervového systému a inkontinenciu (únik) moču. Pokiaľ nervové poškodenie bolo spôsobené imunitnými reakciami, tak sa poškodenie nervového tkaniva môže stať chronickým problémom a môže pretrvávať dlho po tom, čo boli parazity zlikvidované. Je aj nebezpečné v tom, že je prenosné na človeka, čiže je to zoonóza! Vzhľadom na momentálnu neprítomnosť účinnej liečby sa regulácia výskytu tohto parazita zameriava na prevenciu.