Anaplazmóza je ochorenie spôsobené baktériami rodu Anaplasma, ktoré sú prenášané kliešťami. U psov sú hlavnými pôvodcami Anaplasma phagocytophilum a Anaplasma platys. Tieto baktérie infikujú biele krvinky psa, čo vedie k rôznym zdravotným problémom.

Najčastejšími prenášačmi anaplazmózy sú kliešte rodu Ixodes. Infekcia sa vyskytuje prevažne počas kliešťovej sezóny, hlavne na jar a jeseň. Vyššiemu riziku infekcie sú vystavené psy, ktoré trávia veľa času vonku, najmä v lesnatých alebo trávnatých oblastiach.

Príznaky Klinické príznaky anaplazmózy sa môžu objaviť od jedného do dvoch týždňov po prisatí infikovaného kliešťa. Medzi najbežnejšie príznaky patria:

  • Horúčka a letargia
  • Strata chuti do jedla
  • Bolesť kĺbov a svalov, čo môže viesť k krívaniu
  • Opuchnuté lymfatické uzliny
  • Krvácanie do kože (petechie) a podliatiny
  • Anémia v prípade infekcie Anaplasma platys

Vo výnimočných prípadoch zvracanie, hnačka, záchvaty.

Diagnóza Diagnostika anaplazmózy zahŕňa kombináciu klinických príznakov, histórie expozície kliešťom a laboratórnych testov. V ambulanciách sa využívajú rýchlotesty na detekciu protilátok, následne sa krv posiela do laboratória na potvrdenie infekcie. Serologické testy môžu detekovať protilátky proti Anaplasma, zatiaľ čo PCR testy môžu identifikovať prítomnosť bakteriálnej DNA. Kompletný krvný obraz môže ukázať anémiu alebo trombocytopéniu.

Liečba Liečba anaplazmózy spočíva v podávaní antibiotík, pričom doxycyklín je najčastejšie používaný liek. Liečba zvyčajne trvá 2 až 4 týždne a väčšina psov na ňu dobre reaguje. Po nasadení antibiotík dochádza ku klinickému zlepšeniu už po 1 – 2 dňoch. S terapiou, ale netreba prestávať, kým samotný veterinár liečbu neukončí  V prípade závažných príznakov môže byť potrebná podporná liečba, ako sú infúzie alebo až transfúzia krvi.

Prevencia Prevencia anaplazmózy zahŕňa ochranu psa pred kliešťami. Pravidelné používanie antiparazitných prostriedkov môže výrazne znížiť riziko infekcie. O vhodnom prípravku práve pre Vaše zviera, sa poraďte so svojim veterinárom. Dôležité sú aj pravidelné kontroly psíka najmä po pobyte v prírode a čo najskoršie odstraňovanie prisatých kliešťov.

Väčšina psov sa po liečbe zotaví bez dlhodobých následkov. V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k opakovaniu klinických príznakov alebo k chronickým problémom, najmä ak sa infekcia neliečila včas. Prekonaním infekcie nevzniká ochrana psíka, po opätovnom prisatí infikovaného kliešťa, môže Vaše zviera opäť ochorieť.

Anaplazmóza je vážne ochorenie, ktoré môže končiť aj smrťou psa. Včasná diagnóza a liečba sú kľúčové pre úspešné zotavenie. Prevencia je najlepším spôsobom, ako chrániť svojho psa pred týmto ochorením.

 

 

 

MVDr. Katarína Hanáková