Psy

                                                           

Vakcinácia je jeden z najdôležitejších úkonov, ktoré by mal absolvovať každý pes už od svojho ranného veku. Vakcinujú sa len zdravé a odčervené zvieratá. Zvieratá by sa mali pravidelne vakcinovať proti infekčným ochoreniam ako je psinka, parvoviróza, hepatitída, laryngotracheitída, leptospiróza a besnota, čím majiteľ chráni nielen svojho miláčika, ale aj seba a svoju rodinu, keďže niektoré ochorenia sú prenosné aj na človeka. V niektorých prípadoch môže aj napriek vakcinácii prepuknúť jedno z ochorení, ale väčšinou sa jedná o zvieratá, ktoré pochádzajú z chovov so zlými chovateľskými podmienkami, od matiek, ktoré neboli vakcinované a odčervované, preto si treba dôkladne vyberať šteniatko aj na základe iných kritérií, nielen vonkajšieho vzhľadu.

Vakcinačná schéma pre šteniatka

Vek: od 5.-6. týždňa – vakcinácia proti psinke a parvoviróze

Vek: 7.-8. týž. (o 2-3týž.) – vakcinácia proti psinke, parvoviróze, hepatitíde a inf. Laryngotracheitíde

Vek: 9.-10. týž. (o 2-3týž.) – vakcinácia proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, inf. Laryngotracheitíde a leptospiróze

Vek: 12. týž. – 6mes. – vakcinácia proti besnote

Vek: od 1 roka každoročná vakcinácia proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, laryngotracheitíde, leptospiróze a besnote.

Samozrejme netreba zabúdať na pravidelné odčervovanie podľa váhy psíka, najlepšie 3-4 x ročne.

PSINKA

Psinka je vysoko nákazlivé ochorenie psov, ktoré postihuje predovšetkým šťeňatá, psov do jedného roka nevynímajúc aj starších psov s narušenou imunitov. Rozdeľuje sa do troch foriem – pľúcna, gastrointestinálna (napadá tráviaci trakt) a nervová. Prenáša sa sekrétmi z očí, nosa aj slinami, taktiež kontaktom s chorými jedincami a ich exkrementami, či vdýchnutím vírusu pri kašli nakazeného psa, tzv. kvapôčková nákaza. Prejavuje sa zvýšenou teplotou, výtokom z očí a nosa, malátnosťou, hnačkou, neskôr sa môžu objaviť nervové príznaky alebo kožná forma( vyrážka na bruchu). Liečba býva zdĺhavá a nákladná, no často sa končí smrťou alebo zanechá trvalé následky.

PARVOVIRÓZA

Je to vysoko infekčné ochorenie, ktoré postihuje hlavne šťeňatá do veku 6týždňov až 3mesiacov, ktorých matky neboli pravidelne vakcinované alebo pochádzajú z chovov so zlými chvateľskými podmienkami. Postihuje hlavne tráviaci aparát a srdcový sval. Prejavuje sa akútnou zapáchajúcou hnačkou (často s prímesou krvi), malátnosťou, nechutenstvom, bolestivosťou brucha, zvracaním. Nakaziť sa môžu kontaktom s chorým jedincom (jeho exkrementami), predmetmi, krmivom. Tento vírus je extrémne odolný voči vysokým aj nízkym teplotám a dokáže prežiť v prostredí aj rok. Aj napriek nekompletnej vakcinácii, môže ochorenie u šťeniatok prepuknúť, pokiaľ organizmus nestihol dostatočne vytvoriť protilátky proti tomuto vírusu. Úmrtnosť je až 90%, väčšinou na 2.-4. deň od ochorenia. Nakaziť sa môžu aj dospelé psy, ktoré neboli vakcinované alebo môžu byť potencionálnymi prenášačmi ochorenia bez klinických príznakov. Liečba býva málo úspešná. Kompletná správna vakcinácia chráni psa na 99%.

INFEKČNÁ HEPATITÍDA (zápal pečene)

Je vírusové ochorenie s rýchlym nástupom a ťažkým priebehom. Postihuje psov všetých vekových kategórii, ale najviac vnímavé sú šťeňatá. Prejavuje sa vysokými teplotami a bolestivosťou v oblasti brucha, výtokom z očí a nosa, zápalom spijiviek, krvácaním na sliznici ústnej dutiny, zväčšením lymfatických uzlín,edémom na hlave a krku. Po vymiznutí príznakov sa môže objaviť zákal na rohovke, ktorý je niekedy pri ľahkých formách ochorenia jediným príznakom. K nakazeniu dochádza priamym kontaktom s postihnutým psom alebo jeho exkrementami, či infikovanými predmetmi. Nákaza môže mať rýchly priebeh, pes môže uhynúť do dvoch dni aj bez prejavenia klinických príznakov. Pri skorej diagnostike sa môže pes vyliečiť do 2-3 týždňov od prepuknutia nákazy. Uzdravený pes môže byť ešte pár mesiacov nosičom ochorenia. Jedinou prevenciou je správna a pravidelná vakcinácia.

INFEKČNÁ LARYNGOTRACHEITÍDA

Toto ochorenie je spôsobované pôsobením viacerých vírusov a baktérií. Často sa vyskytuje v populácii psov a znepríjemňuje život ako psovi,tak aj majiteľom a jeho okoliu. Prenáša sa slinami, kýchaním,olizovaním a oňuchávaním.Prejavuje sa dávivým kašľaním, zápalom horných dýchacích ciest, horúčkou a môže prejsť až do zápalu pľúc, pri neliečení k úhynu. Keďže pôvodcov ochorenia je viacero, tak ani bežná vakcinácia nezaručuje 100% ochranu, ale znižuje riziko nakazenia.

PARAINFLUENZA (chrípka)

Vírusové ochorenie neprenosné na človeka, ktoré spôsobuje zápal horných dýchacích ciest. Prenáša sa kontaktom s chorými jedincami, ich výlučkami z nosa, slinami, kýchaním či olizovaním. Patrí do skupiny ochorení, ktoré spolu vyvolávajú tzv. „kotercový (psincový) kašeľ“, vyskytujúci sa hlavne pri hromadných chovoch,na cvičiskách, v útulkoch. Môže prepuknúť po rôznych kynologických akciách – výstavy, preteky. Postihuje jednotlivo žijúce psy aj skupiny rôzneho veku. Pri miernom priebehu môže prejsť u psa bez povšimnutia, no u slabého jedinca dokáže spôsobiť smrť.

LEPTOSPIRÓZA

Leptospiróza je bakteriálne ochorenie, ktoré je prenosné aj na človeka. Baktérie sú vylučované močom postihnutého jedinca. Hlavným zdrojom nákazy sú hlodavce a ich výlučky, znečistené krmivo či voda. Nakaziť sa môžu psy požraním samotného postihnutého jedinca alebo kontaminovanou potravou, vodou, olizaním znečistených predmetov. Ochorenie postihuje najviac obličky a pečeň. Hlavnými príznakmi sú žltačka a zmena farby moča, zvýšená teplota, apatia, nechutenstvo. Liečba je náročná a spočíva v podávaní vysokých dávok antibiotík, infúzií, no napriek správnemu liečeniu nemusí byť úspešná a často končí úhynom. Psy poľovnícke, lovecké, ktoré prichádzajú do kontaktu s divožijúcimi zvieratami by mali byť pravidelne vakcinované kvôli zvýšenému riziku nakazenia.

BESNOTA

Je vysokoinfekčné smrteľné ochorenie, ktoré je prenosné aj na človeka, spôsobované vírusom napadajúcim nervový systém. Slovensko je síce označené ako krajina bez výskytu besnoty, no hlavne od poľských a ukrajinských hraníc sa k nám dostávajú líšky, ktoré sú nakazené týmto vírusom. Prenáša sa slinami nakazeného jedinca, čiže najčastejšie jeho pohryzením. Inkubačná doba je od niekoľko dní až po pár mesiacov. U psov prebieha zväčša v dvoch formách – a to zúrivej alebo tichej. Zúrivá forma má 3 štádiá. V začiatočnej fáze, ktorá trvá 1-3 dni sa pes stáva apatický, neposlušný, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy chovateľa alebo na ne vôbec nereaguje, prestáva rozlišovať známych ľudí od neznámych a podráždene reaguje na vonkajšie podnety. Psík je často nepokojný, líha si alebo vstáva, lapá akoby po vzduchu. Niekedy možno pozorovať aj svrbenie pohryzeného miesta. Jedným z typických príznakov je zvrátená chuť- zviera požiera rôzne predmety ako napr. drevo, zem, kamene, sklo a.i. V dôsledku ochrnutia hltana zviera nemôže prijímať potravu a piť vodu a začne slintať. V druhej fáze sa však prejavujú príznaky ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú záchvaty zúrivosti, často si hryzú niektorú časť tela a usilujú sa utiecť. Ak sa im to podarí, utekajú bezcieľne na veľké vzdialenosti. Tie zvieratá, ktoré sú v uzatvorenom priestore alebo v klietkach narážajú do stien, vylamujú si zuby, porania si papuľu. Je možné pozorovať nápadné slinenie, jazyk vyčnieva z papule. V poslednom štádiu už ochrnú ďalšie svalové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny hlas a po poklese telesnej teploty pes uhynie. U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10-20 % prípadov možno pozorovať len príznaky zo začiatočného štádia zúrivej. Toto ochorenie je neliečiteľné a jedinou možnou ochranou je pravidelná vakcinácia, ktorá je zo zákona povinná na Slovensku.    

Pridaj komentár